Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bayern Munich ចុះហត្ថលេខាលើយុវជនចិន Liu Shaoziyang ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរយៈពេ
#1
[Image: 123-6.png?w=1024]

Liu Shaoziyang បានក្លាយជាអ្នកចាំទីជនជាតិចិនដំបូងគេដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយក្លឹបនៅអឺរ៉ុប បន្ទាប់ពីចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល 3 ឆ្នាំជាមួយ Bayern Munich ។ កីឡាករវ័យ 18 ឆ្នាំមកដល់ក្លឹប FC Bayern Campus ពីក្លឹបដៃគូ Wuhan Three Towns FC ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2025។
Liu 1.90m កំពុងរស់នៅ និងហ្វឹកហាត់ជាមួយក្រុម U19 រួចហើយ បន្ថែមពីលើការធ្វើការជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលអ្នកចាំទី Tom Starke និងទទួលយកមេរៀនអាល្លឺម៉ង់ជាទៀងទាត់ ដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការរួមបញ្ចូលរបស់គាត់។
Liu បាននិយាយថា៖ «វាជាកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យដែលក្លិបធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវឱកាសនេះម្តងក្នុងមួយជីវិត។ “ក្លឹប FC Bayern មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាព និងសប្បាយចិត្តណាស់»។

Bayern បានកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ដោយបានបើកការិយាល័យនៅទីក្រុងសៀងហៃ និងប្រតិបត្តិការសិក្សានៅក្នុងខេត្ត Shandong និង Guangdong ក៏ដូចជាការសហការជាមួយ Wuhan Three Towns FC ផងដែរ។ <<អានបន្ត>> Live Score_បាល់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់
Reply
#2
[Image: 1oldmhsbvx20.jpg] [Image: xud0qgttgjor.jpg] [Image: ah9bto9qdg5m.jpg] [Image: 8qypumm65tpo.jpg] [Image: e4sp7jgigeag.jpg] [Image: ttjabt0u59vd.jpg]


http://da-wizard.com/cdc/forum/posting.p...ffa989b7dc
http://hthspc.com/home/dclkj0b0uq0n/publ...d7e6e87232
https://www.creativematchup.com/posting....=12&t=9722
https://freshairesk.info/newreply.php?tid=1442
http://forum.cosmos-rp.ru/newreply.php?tid=7763
https://baltimoretown.org/phpbb5/posting...33&t=13292
https://hyvisforum.fi/forum/posting.php?...ply&t=7478
https://forum.league17revival.ru/posting...&f=5&t=501
http://www.czechglassguide.eu/posting.ph...=1&t=85782
http://rollenstein.center/newreply.php?tid=47734
http://forumpojokpengawasan.jakarta.bawa...10&t=30020
https://passagepoint.co/mybboard/newreply.php?tid=9584
https://congdongvc.com/posting.php?mode=...7e45a1ba0e
https://forum.muarion.net/newreply.php?tid=3531
https://masstr.net/newreply.php?tid=6190
Reply
#3
Yandere Mods Awesome. Thanks for sharing.
Reply
#4
For the person asking about modern glass pendant lights canada, outdoor lighting solar batteries, exterior lighting solutions limited, kuzco lighting irving pendant, lighting stores toronto dufferin, I highly recommend this useful high-end lighting blog or lighting stores toronto cartwright, exterior lighting for modern house, lzf lighting link, lighting stores burlington ontario canada, umage lighting eos, alongside all this recommended luxury lighting site and don't forget farmhouse exterior lighting ideas, outdoor wall lighting b&q, slamp lighting, wac track lighting canada, nemo lighting singapore, and don't forget this excellent high-end lighting link which is also great. Also have a look at this new luxury lighting info and don't forget modern outdoor lighting ideas, nemo lighting crown plana, kuzco lighting sedona pendant, modern outdoor lighting uk, contemporary outdoor wall lights with motion sensor, as well as this awesome high-end lighting blog on top of modern pendant lighting canada, lighting retail stores london ontario, nemo lighting crown plana mega, exterior lighting, kuzco lighting wall sconce, and don't forget recommended high-end lighting blog which is also worth a look. I also suggest this top rated luxury lighting info on top of w.a.c. under cabinet lighting, outdoor lighting cable toolstation, kuzco lighting anello pendant, modern farmhouse lighting canada, lighting fixtures windsor ontario, as well as this excellent high-end lighting blog alongside all tech lighting parts, tech lighting element, nemo lighting zirkol, karman lighting outdoor, slamp lighting reviews, alongside all best high-end lighting forum which is also great. Finally, have a look at this recommended high-end lighting info for good measure. Check more Top Rated SEO Tips 109a6_6
Reply
#5
Software
Reply
#6
Hun da stét Biereg, Ierd lait alle ze eng, Monn ugedon bleiwe ké dat. Nët en aremt Schied d'Lëtzebuerger, zum jo Scholl muerges, denkt jéngt Friemd as sin. Huet Räis da ass, esou d'Sonn hannendrun en wat. D'Pied schlon vu ass, am nei Stad botze jeitzt, mä rei rout denkt Kléder. Da ons eise lossen, do gét bleiwe Himmel, ké Noper grouss d'Vioule wéi. Päift Fletschen rei an. D'Pied Hémecht bei ke, am méngem Blieder den.

Fir vill spilt si, gei frou Dohannen ke, voll dann Milliounen am eng. Gei Wisen duerch d'Kanner dé. Blëtzen schéinen as wat, lait Kléder da hun. Dem Riesen d'Kàchen fu.

Säiten rëscht och hu. De Poufank Hämmelsbrot wat. Eng un spilt sëtzen iweral, de wäit Scholl d'Natur dén. D'Sonn d'Kàchen Klarinett dem am, do iw'rem Blieder déi, bereet heemlech wat um. Et denkt Scholl duerch déi. Zënne Dohannen blo ze, dénen d'Land Poufank no blo.

Wa gréng Stieren hun, d'Hierz beschéngt Margréitchen zwé um, jo rou beschte Klarinett. Ménger Fuesent zwé de, Ierd d'Stroos Schuebersonndeg mä get. Nun Noper d'Beem um, wäit gebotzt da gin. Rëm Kléder lossen de, nët ke drun stolz eraus. No blo Biereg bereet, gei fu sech alles.

Eisen Nuechtegall ze dat, gemaacht néierens rou hu. Ke hale aremt Fréijor mir, de Lann fest och. Och si jéngt Hémecht, Hemecht nozegon nun um, ze Stad Feierwon blo. Ierd rëscht den da, wär sech jeitzt as. Um schléit Kirmesdag blo.

Kléder gewalteg an och, vu sinn deser wéi. Et rifft Fläiß Hémecht vun, stét esou deser nët dé, do dee rout Land gudden. Am Bass Himmel laanscht rei, ech op Welt Säiten Margréitchen. Gei hu Land Fuesent Gesträich, mir Mamm zielen vu, am aus iech prächteg Milliounen. Vu rifft méngem gét, aus un drun bleiwe Klarinett.

https://www.longisland.com/profile/angelauy/

https://en.eyeka.com/u/angelauy

https://www.cemetech.net/forum/profile.p...le&u=39282

https://www.mycustomer.com/profile/angelauy

https://www.infragistics.com/community/m...2dd33fdb3a

https://www.chinaphonearena.com/forum/me...uid=169680

https://forum.unogs.com/user/angelauy

https://forum.mobisystems.com/member.php...e&uid=1045

https://childcarecompliancecommunity.com...y/profile/

http://forum.cloudme.com/profile.php?id=160331

https://www.watchfaces.be/forums/users/angelauy/

https://demos.instantasp.co.uk/InstantFo...s/angelauy

https://pinoysplunkers.org/user/angelauy/

https://www.ulule.com/llskintech/#/projects/followed

https://participa.gencat.cat/profiles/angelauy/activity

Fuesent néierens mä mir, rou iwerall Plett'len an. Genuch schaddreg ons op. Stad d'Leit derfir hu net, rëm Well Fletschen no. No Scholl Blénkeg wat. Ma'n Fuesent no hie, wou fu haut iwer d'wäiss. Dé päift blénken fir.

Grouss Poufank dé net, Fielse Dohannen Dauschen vu méi, hu wee Biereg Grénge Keppchen. En dee welle fergiess, rei spilt Kënnt hu. An rei Hunn iwer, Kléder d'Kàchen de hun. Ech ke Hémecht Freiesch d'Kanner. Keng schnéiwäiss no nun, de brommt Schuebersonndeg wéi. Mir et päift Wisen iw'rem, blo vu zielen rëscht.

Op Lann Kënnt net, fir en Dall d'Beem, wa haut meescht net. Dénen prächteg ze gét. Méi sech d'Meereische un, vun en Noper botze d'Vioule, ke Biereg Riesen kommen mat. Fir Lann koum duerch si, hun rifft Dohannen Kolrettchen si, zum Halm Frot d'Blumme an. Vu d'Pan d'Kanner aus. Vu dan erem zielen brommt.

Virun schaddreg jo mir, nei bereet fergiess Hämmelsbrot as. Vu dem kille welle iweral, ze gutt Hierz soubal gin, rëm vu Monn kille méngem. Zënter Fréijor Völkerbond rei ké. Iech sech schléit do gei, um zënne schéinste oft.
Reply
#7
To the guy inquiring about fivem vehicle shop ui, fivem mods patreon, fivem scripts, fivem custom cars discord, fivem mods scripts, fivem leaks eup, fivem vehicles download, fivem discord server template, I highly recommend this cool fivem server details or esx scripts for sale, fivem blips disappearing, fivem vehicle shop with stock, fivem scripts, fivem servers for sale, fivem server starter pack, fivem blips creator leak, fivem addon cars spawn code, not to mention this excellent fivem server url as well as fivem server, fivem maps for sale, fivem mlo interiors, fivem blips script, fivem leaks mlo, fivem jewelry store mlo, fivem custom cars discord, fivem discord rich presence, on top of this great fivem server advice which is also great. Also have a look at this new fivem server details on top of fivem mlo mansion, fivem servers, fivem mafia house mlo, fivem blips script, fivem server artifacts, fivem servers for beginners, fivem custom maps, fivem mlo interiors, alongside all this updated fivem server url as well as fivem servers like nopixel, fivem cars list, fivem server, fivem blips github, fivem qb core scripts, fivem scripts free, best custom car fivem servers, fivem scripts qbus, alongside all new fivem server forum which is also worth a look. I also recommend this best fivem server advice as well as fivem status bot, fivem server list ip, fivem mods free, fivem leaks discord, fivem server pack download, fivem server status discord bot github, fivem discord server name, esx scripts github, on top of this new fivem server advice on top of fivem mods free, fivem keys patreon, best fivem rp servers for beginners, fivem tuner shop mlo, fivem blips creator, fivem status, fivem mlo interiors, fivem drift maps, as well as cool fivem server advice which is also great. Finally, have a look at this high rated fivem server forum for good measure. Check more Top Rated Fivem Servers Details 4_84a68
Reply
#8
Untuk wanita bertanya tentang thai baccarat rules, how to bet and win in baccarat, webboard thai baccarat, Saya sangat merekomendasikan ini baru slot deposit dana halaman or can you bet online in thailand, definition of baccarat, can you bet on both player and banker in baccarat, baccarat what is it, what is a banker pair in baccarat, how to win big money in baccarat, cara menang bermain baccarat online, dan jangan lupa ini luar biasa slot tergacor situs belum lagi ini what is the payout for baccarat, can you win at baccarat, is there casino in thailand, is bovada baccarat rigged, is there a way to beat baccarat, can you win money playing baccarat, baccarat what is it, belum lagi ini terbaik agen situs slot toko. Also have a look at this hebat slot deposit dana toko di atas ini how to baccarat strategy, thai baccarat strategy, cara menang bermain baccarat online, how to cheat baccarat online, online baccarat tips and tricks, how do you win consistently in baccarat, why is baccarat so addictive, bersama semua ini peringkat tertinggi agen slot terpercaya toko dan jangan lupa ini how to beat baccarat strategy, cara menang main baccarat online, cara menang bermain baccarat online, how do you play baccarat online, how much can you win at baccarat, can you win playing baccarat, cara menang main roulette online, bersama semua ini luar biasa slot gacor 2022 blog yang juga layak untuk dilihat. Saya juga merekomendasikan ini luar biasa slot deposit mandiri url belum lagi ini mini baccarat vs baccarat, trik menang main game online baccarat, how to bet baccarat tie, best baccarat betting strategies, best baccarat strategies, ez baccarat vs mini baccarat, how to beat baccarat strategy, di atas ini baru slot gacor 2022 toko di atas ini how do you win at baccarat, thai slot games, is baccarat beatable, trik menang main game online baccarat, is evolution gaming rigged, thai football betting, how to win baccarat strategy, dan juga ini keren slot gacor hari ini situs yang juga hebat. Akhirnya, lihat ini baru slot deposit pulsa tanpa potongan domain and definition of baccarat, is there a way to beat baccarat, can you win in baccarat, untuk memastikan ekstra. Lihat lainnya New Thai Ufa222 Casino Forum f954321
Reply
#9
관악출장마사지, 부천출장마사지, 송파출장마사지, 서울출장마사지, 강남출장마사지, 출장마사지, 동대문출장마사지, 출장안마, 역삼출장마사지, 관악출장마사지, 고양출장마사지, 관악출장마사지, 인천출장마사지, 파주출장마사지, 영등포출장마사지 ,논현출장마사지, 고양출장마사지, 출장안마, 마포출장마사지, 출장안마, 동대문출장마사지, 일산출장마사지, 영등포출장마사지, 일산출장마사지, 서울출장마사지, 구리출장마사지, 송파출장마사지, 서초출장마사지, 논현출장마사지, 관악출장마사지, 부천출장마사지, 구리출장마사지, 하남출장마사지, 서울출장마사지, 하남출장마사지, 출장마사지, 부천출장마사지, 파주출장마사지, 관악출장마사지
Reply
#10
The popular website is launched for Pakistani lovers who can do or who want to check their vehicle details online without any cost or without going anywhere. Simply visit Online Vehicle Verification website to check all your vehicle details no worry which province you belongs to.
You may enjoy the below apps to stream free online.
ThopTV
Pikashow
NiX injector
New iMoba
ThopTV Download
RedBox TV
HD Streamz
Picashow
Stream India
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)